ការប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ (Svay Rieng Cup) បានឈានដល់វគ្គ១៦ក្រុមហើយ ដោយកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅមានការប្រកួតចំនួន៤គូ ក្នុងនោះរកឃើញក្រុមខ្លាំងចំនួន៤ បានកក់កៅអីទៅជុំបន្ទាប់ ខណៈនៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះនឹងមានការប្រកួតចំនួន ៤គូ ក្នុងវគ្គ១៦ ក្រុមចុងក្រោយ។

កម្មវិធីការប្រកួតវគ្គ១៦ក្រុមចុងក្រោយ

លទ្ធផលការប្រកួតវគ្គ ១៦ក្រុមចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ៖This image has an empty alt attribute; its file name is image-738-1024x939.png

នេះជាក្រុមទាំង ៤ដែលបានកក់កៅអី ឡើងទៅវគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយ នៃពានរង្វាន់យុវជនស្វាយរៀងអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ(Svay Rieng Cup) មានដូចជា៖ ក្រុមយុវជនរមាសហែក, យុវជនសាមគ្គី, Blue Gragon និង ពូប្រុស លីង គួយ។

Share.