ពានរង្វាន់ Win+ Steak Volleyball Invitational ហៅកាត់ (WSVI) Tournament ដែលក្លិបបាល់ទះ Win Streak ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុននេះ។

ស្របពេលក្រុមចូលរួមទាំង៨ មានដូចជា៖

 • វិសាខា របស់កម្ពុជា
 • Flying Falcon របស់ម៉ាឡេស៊ី
 • Nature Med Club របស់ម៉ុងហ្គោលី
 • Win Streak របស់តៃវ៉ាន់
 • Long my Construction របស់តៃវ៉ាន់
 • Saitama Azalea របស់ជប៉ុន
 • Australian Volleyball Academy របស់អូស្រ្តាលី
 • Thành Phố Hồ Chí Minh របស់វៀតណាម។

កម្មវិធីប្រកួតក្លិបបាល់ទះវិសាខា៖

 • ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វិសាខា ប៉ះជាមួយ Australian Volleyball Academy របស់អូស្រ្តាលី
 • ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វិសាខា ប៉ះជាមួយ Win Streak របស់តៃវ៉ាន់
 • ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វិសាខា ប៉ះជាមួយ Saitama Azalea របស់ជប៉ុន
 • ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ៧ ប៉ះ លេខ៨
 • ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ ប៉ះ លេខ៦, លេង៣ ប៉ះ លេខ៤ និង លេខ១ ប៉ះ លេខ២៕
Share.