រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ។

ការបញ្ចប់បិទខ្ទប់ខាងលើ ជំនួសនូវវិធានការថ្មីសំដៅបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ របស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល៕

សូមអានលិខិតសេចក្ដីសម្រេចខាងក្រោមនេះ៖

Share.