រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ដែលមាន ១៤ទំព័រ បានបែងចែកជាតំបន់ ក្រហម , លឿងទុំ និងតំបន់លឿង ប៉ុន្ដែបង្រួមតំបន់បិទខ្ទប់មកតូចវិញ។ 

ចង់ដឹងច្បាស់សូមអានបន្ដ៖

ការសម្រេចខាងលើនេះ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៅវេលាម៉ោង ២៣៖៥៩នាទី យប់ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា ២០២១។ ប៉ុន្ដែទុកលទ្ធភាពឲ្យ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ កំណត់គោលដៅបន្ដបិទខ្ទប់។

Share.