សិល្បៈជាតិ៖ នៅថ្ងៃទី ២៣ កក្កដា ២០២៣ នេះ សិល្បករ សិល្បការិនី សុទ្ធសឹងតែងបានបង្ហាញនូវចង្អុរដៃជ្រលក់ទឹកខ្មៅបញ្ជាក់ថា ពួកគេបានបំពេញសិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋល្អ ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួចរាល់ហើយ។

តារាសិល្បករ សិល្បការិនី បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរួចរាល់ហើយ ចុះអ្នកវិញ?

Share.