ក្រុមបាល់ទះ Lavie Long An ដែលកីឡាករកម្ពុជា គួន ម៉ុម ប្រកបអាជីពនៅទីនោះ បានរងបរាជ័យជាលើកទី២ ក្រោមថ្វីដៃ LP Bank Ninh Binh ក្នុងលទ្ធផល ១-៣ (២២-២៥, ២៦-២៨, ២៥-១៩, ១៥-២៥) កាលពីយប់ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ពានរង្វាន់បាល់ទះ ជើងឯកថ្នាក់ជាតិ ជុំទី១ នៅប្រទេសវៀតណាម។

លទ្ធផល៣ប្រកួតរបស់ក្រុមបាល់ទះ Lavie Long An៖

  • Lavie Long An ០-៣ Sanest Khánh Hòa (២៣-៣៥, ២២-២៥, ២៣-២៥) កាលពីយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
  • Lavie Long An ៣-២ Danang (២៥-២៣, ២២-២៥, ២៥-១៦, ២០-២៥, ១៥-១០) កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
  • Lavie Long An ១-៣ LP Bank Ninh Binh (២២-២៥, ២៦-២៨, ២៥-១៩, ១៥-២៥)​ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

កម្មវិធីប្រកួតបន្ទាប់របស់កីឡាករ គួន ម៉ុម ​នៅក្លិបបាល់ទះ Long An ​ជើងទី១ រួមមានដូចជា​៖

  • នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ Lavie Long An ប៉ះ Ha Tinh ម៉ោង ៥:០០រសៀល
  • នៅថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ Lavie Long An ប៉ះ Thể Công ម៉ោង ៨:០០យប់៕

ទស្សនាវីដេអូហាយឡាយ៖

Share.