អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្រុមហ៊ុន Brilliant City World Group ថា តុលាការបានសម្រេចបង្កកគណនីធនាគារចំនួន ១៨៣ គណនី និង ស៊ើបអង្កេត លើ អ្នកពាក់ព័ន្ធករណីនេះបន្ថែមទៀត ។

សូមអានលម្អិតសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននៅខាងក្រោមនេះ៖

Share.