រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបានជូនដំណឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថា មានមនុស្ស៤៨នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញថា បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩កាលពីថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ។

អ្នកជំងឺស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាកម្មករ កម្មការិនីនៃរោងចក្រសាន់បូ។

Share.