គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានប្រកាសឱ្យដឹងថាការផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង១រៀល ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប ចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ៕

Share.