គិតត្រឹមសប្តាហ៍ទី១៤ នៃលីគលំដាប់ទី២ ខ្សែប្រយុទ្ធ ឈួត សិនទៀង របស់ក្លិបបាល់ទាត់អគ្គិសនីកម្ពុជា
គឺជាកីឡាករខ្មែរតែម្នាក់គត់ដែលទាត់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេសរុប ១៣គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញលើទីលាន ៩៤១នាទី ពីការប្រកួត១៤លើក ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក ទុំ សារ៉ាយ

ខាងក្រោមនេះគឺស្ថិតិទាំង១៤ប្រកួតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ ឈួត សិនទៀង៖
សប្តាហ៍ទី១ ជំនួបឈ្នះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៦-១
បង្ហាញខ្លួន១៦នាទី គ្មានគ្រាប់បាល់
សប្តាហ៍ទី២ ជំនួបឈ្នះសៀមរាប ១-០
បង្ហាញខ្លួន៥២នាទី គ្មានគ្រាប់បាល់
សប្តាហ៍ទី៣ ជំនួបស្មើនគរបាលជាតិ ០-០
បង្ហាញខ្លួន២៣នាទី គ្មានគ្រាប់បាល់
សប្តាហ៍ទី៤ ជំនួបឈ្នះ ISI ដង្កោសែនជ័យ ០-៣
បង្ហាញខ្លួន៧០នាទី (ស៊ុតបញ្ចូលទី១គ្រាប់នៅនាទី៦៧’)
សប្តាហ៍ទី៥ ជំនួបឈ្នះសូលទីឡូអង្គរ ៣-១
បង្ហាញខ្លួន២២នាទី គ្មានគ្រាប់បាល់
សប្តាហ៍ទី៦ ជំនួបឈ្នះអាស៊ី អឺរ៉ុប យូណាយធីត ២-៣
បង្ហាញខ្លួន៩០នាទី (ស៊ុតបញ្ចូលទី២ នៅនាទី៧៤’ និង៨៣’)
សប្តាហ៍ទី៧ ជំនួបឈ្នះព្រៃវែង ១-០
បង្ហាញខ្លួន៦៩នាទី គ្មានគ្រាប់បាល់

សប្តាហ៍ទី៨ ជំនួបឈ្នះកោះកុង អេហ្វស៊ី ៣-២
បង្ហាញខ្លួន៩០នាទី (ស៊ុតបញ្ចូលទី២គ្រាប់ នៅនាទី៦០’ និង៧០’)
សប្តាហទី៩ ជំនួបឈ្នះណិចស្តិប ២-០
បង្ហាញខ្លួន៩០នាទី គ្មានគ្រាប់បាល់
សប្តាហ៍ទី១០ ជំនួបឈ្នះយុវជនបាទី ៣-២
បង្ហាញខ្លួន៦៨នាទី (ស៊ុតបញ្ចូលទី១គ្រាប់ នៅនាទី១៤’)
សប្តាហទី១១ ជំនួបឈ្នះត្បូងឃ្មុំ ១-១
បង្ហាញខ្លួន៩០នាទី (ស៊ុតបញ្ចូលទី១គ្រាប់ នៅនាទី៦៤’)
សប្តាហ៍ទី១២ ជំនួបឈ្នះបន្ទាយមានជ័យ ៦-១
បង្ហាញខ្លួន៩០នាទី (ស៊ុតបញ្ចូលទី៤គ្រាប់ នៅនាទី៩, ២០, ២៧ និង ៩០+២’)
សប្តាហទី១៣ ជំនួបឈ្នះសៀមរាប ២-០
បង្ហាញខ្លួន៨១នាទី (ស៊ុតបញ្ចូលទី២គ្រាប់ ៣២ និង៧៣)
សប្តាហទី១៤ ជំនួបចាញ់នគរបាលជាតិ ២-១
បង្ហាញខ្លួន៩០នាទី គ្មានគ្រាប់បាល់

Share.