Browsing: John Cena

John Cena បាន​ចេញ​មក​សុំទោស​​ដោយ​និយាយ​ជា​ភាសាចិន​ (Madarin) ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ដែល​ច្រឡំ​ហៅ​កោះ​តៃវ៉ាន់​ថា​ជា​ប្រទស​។​ ប៉ុន្តែ​ពាក្យ​សុំទោស​របស់​លោក​ហាក់​…

Read More