ឆ្លង​កាត់​ការប្រកួត​ពាន​រង្វាន់ Cambodia League Cup ឆ្នាំ២០២៣ សប្តាហ៍ទី៣ បាន​បញ្ចប់​ ដោយ​បាន​រក​ឃើញ​ក្រុម​ឈរ​កមពូល​តារាង​គឺ សមាគមបាល់ទាត់ ខ.ភ.ម ពូល A ឆ្លកាត់ ៣ប្រកួត​មិន​ដែល​ចាញ់មាន​៩ពិន្ទុ ខណ:ក្លិបបាល់ទាត់​ណាហ្គាវើលដ៍ ស្ថិតនៅពូល B ឆ្លងកាត់៣ប្រកួត​ដូច​គ្នាមាន ៩ពិន្ទុ នៅ​កំពូល​តារាង។

ការប៉ះ​គ្នា​ចំនួន​៣ប្រកួត​ ក្រុម​ទាំង​៦​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​គ្នា​ចំនួន ២៥គ្រាប់។ សម្រាប់​លទ្ធផល​ទាំង ៦ប្រកួត​ នៅ​សប្ដាហ៍​ទី៣ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ពូល A៖

តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ពូល B៖

Share.

Leave A Reply