សហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះកម្ពុជា បានជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកួតកីឡាបាល់បោះយុវជនអាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណើងរបស់សហព័ន្ធបាល់បោះកម្ពុជា

សូមបញ្ជាក់ថា ប្រកួតកីឡាបាល់បោះយុវជនអាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នឹងចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ៕

Share.