សហភាពសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តស្វាយរៀង សហការជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្វឹកកម្រិត Licence D (កម្រិតដំបូង)ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រូបង្ចឹកពាក់កណ្តាលអាជីពក្នុងខេត្តស្វាយរៀងចំនួន ៣៨នាក់ដែលមកពីស្រុក/ក្រុងក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវ​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ០៥ថ្ងៃ សម្រាប់សប្តាហ៍ទី១ នៅថ្ងៃទី១៥-១៦-១៧ និងសប្តាហ៍ទី២ នៅថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង ដោយមានគ្រូឧទ្ទេសនាមមកពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាលនេះ៕

Share.