សិល្បៈអន្តរជាតិ៖ កំពូល​តារា​ទាំង​១០រូប​នេះ​ កំពុង​តែ​បង្ហាញ​គោលជំហរ​ មិន​គាំទ្រ​ចំពោះ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​នឹង​ LGBT នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ដោយ​ពួក​គេ​មាន​ការ​យល់ឃើញ​ស្រដៀងៗ​គ្នា​ថា បច្ចុប្បន្ន​​នេះ​ មាន​ការ​គំរាម​កំហែង​ជា​ខ្លាំង​​ទៅ​ដល់​បងប្អូន​ក្នុង​សហគមន៍​ LGBT ដោយ​ពួក​គេ​យល់​ថា​ អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ ឬក្រុម​មនុស្ស​ភេទ​ទីបី​ កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​ចេញ​មុខ​ប្រឆាំង​ដោយ​ចំហរ​ទាំង​១០

១. Taylor Swift

២. Matty Healy

៣. Demi Lovato

៤. Lady Gaga

៥. boygenius

៦. Beyonce

៧. Little Mix

៨. Rammstein

៩. Måneskin

១០. Kurt Cobain

Share.