ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានរាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លងវីរុសថ្មីចំនួន ១,៩៤០ ករណីចំពេលមានរលកទីបី នៃជំងឺកូវីដ១៩។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានកត់ត្រាថ្ងៃទី ២ នៃការស្លាប់ចំនួន ២១ នាក់ ដែលជាចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីការរាតត្បាតរាតត្បាត។

ប្រទេសនេះ អាចគ្រប់គ្រងវីរុសបានយ៉ាងច្រើននៅដំណាក់កាលដំបូង នៃជំងឺរាតត្បាតតាមរយៈការបិទខ្ទប់ និងការត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនយ៉ាងតឹងរឹង។

ប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបជិត ៧ម៉ឺននាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២២៤នាក់ នៅទូទាំងប្រទេស៕

ប្រភព៖ បាងកកប៉ុស្ដិ៍

Share.