កាលពីថ្ងៃទី០៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២ 

ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានប្រកាសផ្លាស់ផ្តូរឈ្មោះហ្វេសប៊ុកថ្មី

ពីឈ្មោះ “ស្លាបបា៉កកាសេ្នហ៍ – Slapaka Sne” ទៅជា “ ហាងពេជ្រ ដាណា ទ្រី សាខាច្បារអំពៅ – Dana Try Jewelry Shop Chba Ampov Branch “ ក្រោយទទួលបានការគ្រាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជន និងបានបើកដំណើរសាខាថ្មីរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្តាយផ្លូវជាតិលេខ ១ ខណ្ឌច្បាអំពៅ ។

Facebook Link : https://www.facebook.com/slapakasne168/

Share.

Comments are closed.