ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះថា នៅកម្ពុជាមានមនុស្ស៧៥០នាក់ទៀតបានឆ្លងកូវីដ១៩ខណៈដែលមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន៦៥៣នាក់។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំងនោះ មានករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៧១៦នាក់និងអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសចំនួន៣៤នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះនៅកម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងសរុប= ៣១,៤៦០នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= ២៤,០៤២ នាក់ – អ្នកស្លាប់= ២៣០ នាក់៕

Share.