យ៉ាងហោចណាស់មានកុមារី០២នាក់នៅឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀងបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅថ្ងៃនេះ។

កុមារីដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនេះមានម្នាក់អាយុ១៣ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀត មានអាយុ៨ឆ្នាំ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី៥ខែមេសាឆ្នាំ២០២១នេះ នៅខេត្តស្វាយរៀងមានអ្នកឆ្លងជំងឹកូវីដ១៩ចំនួន ២២នាក់បន្ថែមទៀត៕

Share.