យើងរស់នៅក្នុងបរិបទដ៏លំបាក នៃឱកាសដ៏អស្ចារ្យ! ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺជាសមាសធាតុសំខាន់ ដែលធានាថាយើងអាចធ្វើវាបានច្រើនបំផុត! ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលារបស់យើងនាំឱ្យមានស្ថានភាពស្មុគស្មាញ និងមិនច្បាស់។ នេះមានន័យថា បញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងប្រឈមមុខសព្វថ្ងៃ គឺវាមិនទាន់ច្បាស់អំពីរបៀបដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យ៉ាងណាមិញមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ប៉ុន្ដែត្រូវប្រាកដថា អ្នកដឹកនាំដែលល្អ គឺជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារីកចម្រើនទៅមុខរួមគ្នា និងការសម្រេចគោលដៅរួមគ្នា ហើយអ្នកដឹកនាំល្អ រមែងជាគំរូល្អ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ គន្លឹះងាយៗ ៦យ៉ាង ដើម្បីធ្វើឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់ សូមស្វែងយល់ដូចខាងក្រោម ៖

អ្នកដឹកនាំប្រកបដោយភាពជឿជាក់ និងរីករាយ

1. ការផ្ដោតអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវ៖ ដំបូងបង្អស់ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អ្នកត្រូវតែស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវតែច្បាស់ថា តួនាទីរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ គឺបង្កើតឱ្យមានភាពជោគជ័យផ្នែកថាមពល។

2. ការទទួលយកបានពីគ្រប់គ្នា៖ អ្នកត្រូវដឹងផងដែរថា ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលលេចធ្លោការងាររបស់អ្នក គឺត្រូវទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស ដើម្បីចែករំលែកលទ្ធផល នៃការស្រាវជ្រាវ។ អ្នកត្រូវប្រតិបត្តិការតាមរបៀបសហការ ប្រកបដោយលទ្ធផលល្អ ជាក្រុមការងារ។

3. ត្រូវមានគោលការណ៍៖ គោលការណ៍សំខាន់ទាំងបីសម្រាប់អ្នកដឹកនាំក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃ គឺភាពក្លាហាន ភាពសាមញ្ញ និងល្បឿន។ ដើម្បីដំណើរការក្នុងល្បឿន ដែលត្រូវការនៅថ្ងៃនេះ ការទទួលបានភាពច្បាស់លាស់អំពីតួនាទី និងគោលបំណងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺចាំបាច់។ យើងក៏ត្រូវមានគោលការណ៍ជាគោលការណ៍ដើម្បីដឹកនាំយើង។ ក្នុងពេលមានភាពមិនប្រាកដប្រជាក្នុងការសម្រេចចិត្ត និងការឆ្ពោះទៅមុខ គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីបំបាត់ការភ័យខ្លាច និងការថប់បារម្ភ។ ការមានគោលការណ៍ណែនាំអាចជួយរំលឹកយើងពីអ្វីដែលយើងគួរធ្វើ។

4. ការស្គាល់ខ្លួនឯង និងថាមពលសុខភាព៖ ឆ្លៀតពេលដើម្បីយល់ពីខ្លួនឯងដឹងខ្លួន និងមានរឿងរ៉ាវត្រូវប្រាប់។ បង្កើតយីហោភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពិតប្រាកដបង្កើតភាពខ្លាំងរបស់អ្នក។ ចូរមានភាពក្លាហាន។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកចែករំលែកទស្សនៈអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកបង្កើតការជឿទុកចិត្តវិជ្ជមាន ប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងការរីករាយ។ ថាមពល និងភាពរឹងមាំរបស់អ្នកគឺចាំបាច់រក្សាខ្លួនអ្នកឱ្យសមជាអ្នកដឹកនាំ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនធ្វើដំណើរទៅរកវិបត្តិថាមពលទេ។

5. សកម្មភាពវិជ្ជមាន និងភាពក្លាហាន៖ គោលបំណងគួរតែជាចំណុចសំខាន់ នៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើ ប្រកបដោយវិជ្ជមាន។ មានភាពក្លាហានក្នុងការចេញទៅក្រៅដោយមានភាពក្លាហាននិយាយរឿងរ៉ាវ និងផ្តល់ឧទាហរណ៍ដែលធានានូវអត្ថន័យ និងជំរុញសកម្មភាព ភាពជាគំរូ ដល់អ្នកដទៃ ឲ្យឃើញពីសកម្មភាពរបស់យើង ដែលបោះជំហ៊ានមុនគេ។

6. កសាងក្រុមការងារ៖ អ្នកត្រូវកសាងក្រុមឱ្យលឿន។ មានយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ក្រុម។ មានផាសុកភាពជាមួយកិច្ចសហការការពង្រឹងអំណាចស្វ័យភាព និងដឹងពីរបៀបបង្កើតក្រុមជាច្រើនប្រភេទយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ធ្វើឱ្យប្រាកដថាមនុស្សមានតម្លៃផ្សេងគ្នា ហើយអាចធ្វើការជាមួយគ្នា និងការបង្កើតអារម្មណ៍ នៃមោទកភាពក្រុម៕ នៅមានវគ្គបន្ដ …!

ប្រភព៖ thesuccessfactory

Share.