បើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គណ:កម្មការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់ស្វាយរៀងខាប់ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១ ខែមីនា បានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ស្វាយរៀងខាប់ យុវជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣ នឹងចាប់ផ្តើមប្រកួតបើកឆាកនៅថ្ងៃ៨ ខែមីនា ខាងមុខនេះ។

ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ស្វាយរៀងខាប់ អាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ មាន២១ក្រុមចូលរួម បែកជា៤ពូល៖ « ក, ខ, គ, ឃ» ប្រកួតរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ វិលជុំសន្សំពិន្ទុ ចំនួន៨សប្តាហ៍។

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ស្វាយរៀងខាប់ អាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣៖

Share.