កម្ពុជា នឹង​ធ្វើ​ម្ចាស់​ផ្ទះនៃការប្រកួត​កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទិ១២ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅចាប់​ពី​ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ដូច​នេះ​ដើម្បី​ចូល​រួម​រក្សា​សណ្ដាប់​ធ្នាប់ សុវត្តិភាព និង​គាំទ្រដល់​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ ក្រសួងបាន​ធ្វើ​ការ​ណែនាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Share.

Leave A Reply