ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្គេម ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្ពុជា ធ្វើម្ចាស់​ផ្ទះ​១លើក​ឈ្នះ​មេដាយ​មាស​ច្រើនជាងកន្លះសតវត្សដើរប្រកួតលើទឹកដីគេ។ ហើយ​អ្វី​ដែល​កាន់​តែ​ចាប់​អារម្មន៍​ទៀត​នោះ​ គឺកម្ពុជា បាន​បំបែកកំណត់ត្រាថ្មីរបស់កម្ពុជានៅស៊ីហ្គេម គឺឈ្នះមេដាយ រាល់ថ្ងៃ នៃការប្រកួត រយ:ពេល​១២ថ្ងៃ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនមេដាយ ដែល​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​ស៊ីហ្គេម គិត​តាម​ថ្ងៃនិមួយៗ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៖

ថ្ងៃចែកមេដាយសរុបមេដាយមាសមេដាយប្រាក់ មេដាយសំរឹទ្ធមេដាយសរុប កម្ពុជាឈ្នះ
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា
ថ្ងៃទី៥ ឧសភាពិធីបើក
ថ្ងៃទី៦ ឧសភា៤៨១៤១១៣២
ថ្ងៃទី៧ ឧសភា៤៧១០១០១១៣៦
ថ្ងៃទី៨ ឧសភា៧២១០១០២៦
ថ្ងៃទី៩ ឧសភា៤១២២
ថ្ងៃទី១០ ឧសភា៤៨១០១៤
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា៤៨១៧
ថ្ងៃទី១២ ឧសភា៤៣១៤
ថ្ងៃទី១៣ ឧសភា៤៣១៩២៦
ថ្ងៃទី១៤ ឧសភា៧៤២២៣៦
ថ្ងៃទី១៥ ឧសភា៤៣២២
ថ្ងៃទី១៦ ឧសភា៦៣១០១៤៣០
មេដាយសរុប៥៧៩៨១៧៤១២៧២៨២

គួរបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២ នៅកម្ពុជា បាន​បិទ​បញ្ជប់​កាល​ពីរាត្រី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជា ឈរលេខរៀងទី៤ ក្នុងតារាងមេដាយសរុប ឈ្នះមេដាយមាស ៨១គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ៧៤គ្រឿង មេដាយសំរឹទ្ធ ១២៧គ្រឿង​ មេដាយ​សរុបចំនួន ២៨២គ្រឿង៕

Share.

Leave A Reply