ពិតណាស់មានអត្តពលលិករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ នឹងមិនមានភារៈកិច្ចក្នុងកិច្ចការយោធា នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះឡើយ ក្រោយក្រុមអត្តពលិកផ្នែកបុរសមួយនេះ នាំយកមេដាយមាសជូនជាតិ នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រចាំទ្វីប Asian Game នៅប្រទេសចិន។

Share.