សហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា (EFC) កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៣ តុលា បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ដល់ កីឡាករ កីឡាការិនី អ្នកស្នេហា​វិស័យ​កីឡាអេឡិចត្រូនិក ជា​ពិសេស​អ្នករៀប​​ចំ​ការប្រកួត​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិក និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា កន្លងមកនេះ សហព័ន្ធ​ធ្លាប់​បាន​ធ្វើការ​ជូន​ដំណឹង​រួចមកហើយ ដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់រៀបចំ ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក គ្រប់​ប្រភេទ​វិញ្ញាសា ទាំងការប្រកួតតាមប្រព័ន្ធ Online និង Offline អំពីការបំពេញ បែប​បទ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​មក​សហព័ន្ធ ស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធជាតិ ក្នុងការពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង រាល់ការ ប្រកួត​កីឡាអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សេចក្ដីជូនដំណឹង​បាន​បញ្ជាក់បន្ថែម​ថា កន្លងមកនេះដោយសង្កេតឃើញថា មាន​ការរៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​មួយចំនួននៅពុំទាន់អនុវត្តបានពេញ លេញ នូវបទបញ្ញាប្រកួតរបស់ខ្លួន ដែល​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​មកកាន់សហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា។

ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីឲ្យការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រព្រឹ​ត្តិ​ទៅត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានគិតិយុត្ត សហព័ន្ធសូមគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីថា រាល់​ការរៀប​ចំការ​ប្រកួត​កីឡា អេឡិចត្រូនិក ទាំងតាមប្រព័ន្ធ Online និង Offline តម្រូវឲ្យអ្នករៀបចំការប្រកួត ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំមកកាន់ សហព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យ អនុម័ត ដោយសហព័ន្ធនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាល-ចៅ​ក្រម ចូលរួមរៀបចំការប្រកួត ទាំងនោះ ដើម្បីធានាបានថា ការរៀប​ចំការ​ប្រកួត​ទាំង​អស់​គោរ​ព​បាន​នូវ​គោលការណ៍Fair-Play ស្របតាម លក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធជាតិ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូម កីឡាករ កីឡាការិនី អ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិក ជាពិសេសអ្នក រៀបចំការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន៕

Share.