កីឡាករ ញាណ សុស៊ីដាន របស់ Tiffy Army គឺជាកីឡាករខ្មែរ ដែលឈ្នះបាន២លើកម្នាក់ឯក និងជាកីឡាខ្មែរទី៣ ដែលអាចឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមប្រចាំខែ និងកីឡាករ Marcus Haber របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ឈ្នះបាន២លើក ដូច​គ្នា នៅ​ខែសីហា និងកញ្ញា នៅលីគកំពូលកម្ពុជា Cambodian Premier League រដូវកាលឆ្នាំ២០២៣/២៤។

ដោយឡែក​សម្រាប់​កីឡាករ​ខ្មែរ ២រូប​ដែល​បាន​ឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ (PLAY OF THE MONTH 2024 ) ម៉ាត់ នូរុណ របស់បឹងកេត ម្ចាស់ពានកីឡាករឆ្នើមប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ និង ខ្សែការពារ សារ៉េត គ្រីយ៉ា ជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករល្អប្រចាំខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤។

  • ខែសីហា Marcus Haber របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង
  • ខែកញ្ញា Marcus Haber របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង
  • ខែតុលា Coulibaly Abdel Kader របស់ ISI ដង្កោសែនជ័យ
  • ខែវិច្ឆិកា ម៉ាត់ នូរុណ របស់បឹងកេត
  • ខែមករា ញាណ សុស៊ីដាន របស់ Tiffy Army FC
  • ខែកុម្ភ: សារ៉េត គ្រីយ៉ា របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង
  • ខែមីនា ញាណ សុស៊ីដាន របស់ Tiffy Army FC
Share.