រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បាន សម្រេចបញ្ចប់ វិធានការ រដ្ឋបាល និងបម្រាមគោចរ ក្នុងខេត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី២០ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថា រាល់សកម្មភាព មុខរបរ និងអាជីវកម្មរមនីយដ្ឋាន សួនកម្សាន្ត សារមន្ទីរ ក្លឹបហាត់ប្រាណ អាចដំណើរការឡើងវិញ បានដោយតម្រូវឱ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបបាលចាំបាច់នានា និងវិធានការ «៣កុំ និង៣ការពារ» ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៕

Share.