សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​អន្តរជាតិ (International Esports Federation) កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗបាន​ប្រកាស​​ទទួល​ស្គាល់​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ចំនួន​៦ទៀត ដែល​មក​ពី​៣ទ្វីប​ផ្សេង​គ្នា ខណៈ​សមាជិក​ផ្លូវការ​​សរុប​មាន​រហូត​ដល់​១០៤​ប្រទេស​ហើយ។

សមាជិក​ថ្មី​ទាំង​៦​នេះ​មាន៖
*មក​ពី​ទ្វីប​អឺរ៉ុប
-ប្រទេស​អាមេនី (ARMENIA) ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវការ Armenian Esports Federation
-ប្រទេស​ក្រូអាត (CROATIA) ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវការ Croatian eSports Federation
-ប្រទេស​លីទុយអានី (LITHUANIA) ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវការ Lithuanian electronic sports association


*មក​ពី​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក​
-ប្រទេស​ជីប៊ូទី (DJIBOUTI) ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវការ Djibouti esports

*មក​ពី​ទ្វីប​អាមេរិក​ខាង​ត្បូង
-ប្រទេស​ហុងឌុយរ៉ាស់ (HONDURAS) ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវការ Federacion Hondureña de E-sports
-ប្រទេស​សូរីណាម (SURINAME) ប្រើ​ឈ្មោះ​ផ្លូវការ Esports Suriname

Share.