ការប្រកួត Finalissima រវាងម្ចាស់ជើងឯក UEFA Euro 2020 (អុីតាលី) និងជើងឯក Copa America 2020 (អាហ្សង់ទីន) នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះនៅកីឡដ្ឋានជាតិ Wembley របស់ប្រទេសអង់គ្លេស។

ចំពោះសំបុត្រសម្រាប់ចូលរួមទស្សនាការប្រកួត Finalissima នឹងចាប់ផ្តើមលក់នៅលើគេហទំព័រ UEFA.com ចាប់ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា តទៅសរុបចំនួន៨ម៉ឺន៦ពាន់សន្លឹក។

តម្លៃសំបុត្រមានដូចជា៖
ប្រភេទទី៣ (២៥ផោន)
ប្រភេទទី២ (៤០ផោន)
ប្រភេទ១ (៥៥ផោន)
សំបុត្រពិសេស (៩៩ផោន)៕

Telegram-Troryorng
Share.