អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជូនដំណឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១នេះថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន១០៧នាក់បន្ថែមទៀតបានជាសះស្បើយឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជាថៃមួយនេះ។

អ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយទាំងនោះរួមមាននៅ មណ្ឌលព្យាបាល​ Crystal 07 ចំនួន​ 10នាក់​ (ស្រី​ 7នាក់)​ ​ មណ្ឌលព្យាបាល​ Grand Diamond ចំនួន​ 49នាក់​ (ស្រី​ 19នាក់) មណ្ឌលព្យាបាល​ Crown Resort​ 06ចំនួន​ នាក់​ (ស្រី​ 6នាក់)​ ​ មណ្ឌលព្យាបាល​ Memory​ ចំនួន​ 2នាក់​(​ស្រី​ 1នាក់) មណ្ឌលព្យាបាល​តាំង​ប៊ុនហេង​ ចំនួន​ 25នាក់​ (ស្រី​ 14នាក់) សាកលវិទ្យាល័យ​មានជ័យ​​ចំនួន​ 5នាក់​ (ស្រី​ 2នាក់)​ មណ្ឌលព្យាបាល​ តាឡាក់​ចំនួន​ ចំនួន​ 8នាក់​ (ស្រី​ 4នាក់)​ ​ មណ្ឌលព្យាបាល​ Parama ចំនួន​ ចំនួន​ ចំនួន​ 2នាក់​ (ស្រី​ 0នាក់)៕

Share.