តារាល្បីៗ​និង​អ្នក​មាន​មុខមាត់​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​ជា​ច្រើន​រូប​ដែល​បាន​ឆ្លង​នូវ​ជំងឺកូវីដ-១៩ ។ រយៈ​ពេល​ជាងមួយ​ខែមក​នេះ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​ជំងឺកូវីដ-១៩ វាយប្រហារនិងញាំញីយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅក្នុងពិភពសិល្បៈមាន​តារា​ Big Name ជាច្រើនដែល​បានឆ្លង​និង​កំពុង​តែ​សំរាក​ព្យាបាល​ជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ៕

Share.