ចុះអ្នកវិញ?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង? នៅមុនឈានដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាភាពតានតឹង គឺឈ្វេងយល់ពីនិយមន័យ ស្ដ្រេស្ត និងមូលហេតុនាំឲ្យ

សាច់បង្កកនាំចូលកំពុងវាយប្រហារឆ្នាំងបាយអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកនិងបង្កផល ប៉ះពាលសុខភាពដល់ប្រជាជនខ្មែរ

តើមកពីពួកគេមិនដឹងឬយ៉ាងណា? ឬពួកគេសន្មត់ដោយខ្លួនឯងថាបើបានឈរជាបេក្ខជនតំណាងរាស្រ្ត ហៅគ្នីគ្នាថាលោកនេះ លោកនោះដូចជាអន់ពេក?

ដូច្នេះអាចនិយាយបានថាល្បែង ឡាត្តូ Latto អាចជាផ្នែកមួយនៃការជួយកាត់បន្ថយក្មេងៗតូចមិនឱ្យចំណាយពេលច្រើនក្នុងការលេងទូរសព្ទ

សារពីពលរដ្ឋ៖ក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទមួយរូប ខ្ញុំយល់ថា ព្រះសង្ឃមិនគួរបង្ហាញវត្តមានទទួលរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សាយផ្ទាល់តាម កញ្ចក់ទូរទរស្សន៍នោះឡើយ!

ជាសត្យានុម័ត ភ្លៀងខ្លាំងមុខជានាំឱ្យមានការលិចលង់។ បញ្ហានេះស្រុកណា ប្រទេសណាក៏ដូច្នេះដែរទោះជាភ្នំពេញមិនលុបបឹង ក៏ទឹកនឹងគង់តែហូរហៀជន់ចេញពីបឹងដោយចៀសមិនផុត

បើគាត់មានបញ្ហាសុខភាពរាងកាយមែន ខ្ញុំសូមទោស ប៉ុន្តែបើអត់មានទេ ប្រយ័ត្នត្រូវទំនាញចាស់ៗពោល ក្លាយជានពិការមែន។